Energiagazdálkodási irányítási rendszer

Az energiagazdálkodási irányítási rendszer egy szabványalapú menedzsmentrendszer. Az energiahatékonyságról szóló törvény nevesíti az EN ISO 50001 szabvány szerint kiépített és tanúsított energiagazdálkodási irányítási rendszert, amelynek működtetése felmentést ad az energetikai audit elvégeztetése alól.

E nemzetközi szabvány célja, hogy segítse a szervezetet olyan rendszerek és folyamatok létrehozásában, amelyek az energiagazdálkodási teljesítmény javításához szükségesek, beleértve az energiahatékonyságot, energiafelhasználást és energiafogyasztást.

/MSZ EN ISO 50001:2012/

Ezzel kezdődik a szabvány bevezetése.

Idézet a szabvány alkalmazási területéből:

Ez a dokumentum követelményeket határoz meg az energiagazdálkodási irányítási rendszer létrehozására, bevezetésére, fenntartására és fejlesztésére. A tervezett eredmény az, hogy a szervezet számára lehetővé teszi rendszerszemléletű megközelítés alkalmazását az energiagazdálkodási teljesítmény és az energiagazdálkodási irányítási rendszer folyamatos fejlesztése érdekében.
Ez a dokumentum:

  1. alkalmazható bármely szervezetre, tekintet nélkül annak típusára, méretére, összetettségére, földrajzi elhelyezkedésére, szervezeti kultúrájára vagy az általa kínált termékekre és szolgáltatásokra;
  2. alkalmazható az energiagazdálkodási teljesítményre ható, a szervezet által irányított és felügyelt tevékenységekre;
  3. alkalmazható az elfogyasztott energia mennyiségétől, felhasználásától vagy fajtájától függetlenül;
  4. megköveteli az energiagazdálkodási teljesítmény folyamatos javulásának bizonyítását, de nem határozza meg az energiagazdálkodási teljesítményjavulás elérendő mértékét;
  5. alkalmazható önállóan, vagy más irányítási rendszerekkel együtt vagy azokkal integrálva.
Az A melléklet útmutatást nyújt e dokumentum alkalmazásához, a B melléklet ezt a kiadást hasonlítja össze az előző kiadással.

/Magyar Szabványügyi Testület/

A szabványidézetekből kitűnik, hogy általános követelményeket határoz meg a vállalkozás energiahatékony működése érdekében, a konkrét feladatokat, célokat a vállalkozás specifikumának megfelelően kell meghatározni. A vállalkozásnak saját magának kell kialakítania azon szabályokat, célokat, melyek hozzásegítik az energiafelhasználás nyomon követéséhez, a veszteségek beazonosításához, ezeken keresztül pedig a vállalkozás csökkentheti az energiafogyasztását, javíthatja az energiahatékonyságát, mindezzel hozzájárulva környezetünk megóvásához, és nem utolsó sorban a vállalkozás gazdasági teljesítőképességének javításához.

Az energiagazdálkodási irányítási rendszer bevezetésének folyamán a legfontosabb lépések a következők:

Amikor mindezeket a lépéseket sikeresen teljesítette a vállalkozás, következhet az energiagazdálkodási irányítási rendszer akkreditált tanúsító szervezet általi tanúsítása. A szervezet által kiállított tanúsítványt (esetleg ideiglenesen egy igazolást) kell a Hivatalnak benyújtani, amely igazolja, hogy a vállalkozás teljesítette az Enegriahatékonysági törvényben számára előírt kötelezettségét.

Természetesen, mint minden tanúsított szabvány alapú irányítási rendszer esetén, a tanúsító szervezetnek évenkénti felügyeleti auditot kell lefolytatnia, és háromévente el kell végeznie a rendszer újratanúsítását. Ezekkel az auditokkal viszont fenntartja az energiagazdálkodási irányítási rendszer tanúsított állapotát, ami a vállalkozás törvényi előírásoknak való folyamatos megfelelőségét igazolja.

Linkek